موضوع: هیئت,
محرم سال 1394

هیئت عزاداران سید الشهدا - مسجد حاج علوان - پایگاه شهید صابرپور برنامه محرم سال 1394 را با شور و شوق جوانان حسینی این مسجد  برگزار کرد
این برنامه در 60 شب سخنرانی و سینه زنی و 13 شب زنجیر اجرا شد
در شام غریبان هم در روبه روی مسجد برنامه سینه زنی هم برپا بود
تصاویر مراسم:

http://up.saberin72.ir/view/892201/1.jpg

http://up.saberin72.ir/view/892210/10.jpg

http://up.saberin72.ir/view/892211/11.jpg

http://up.saberin72.ir/view/892212/12.jpg

http://up.saberin72.ir/view/892213/13.jpg

http://up.saberin72.ir/view/892202/2.jpg

http://up.saberin72.ir/view/892203/3.jpg

http://up.saberin72.ir/view/892204/4.jpg

http://up.saberin72.ir/view/892205/5.jpg

http://up.saberin72.ir/view/892206/6.jpg

http://up.saberin72.ir/view/892207/7.jpg

http://up.saberin72.ir/view/892208/8.jpg

موضوع: هیئت,
ماشین نویسی

هیئت عزاداران سیدالشهدا مسجد حاج علوان در شب تاسوعای محرم1394 تصمیم به ایستگاه ماشین نویسی در خیابان شهید عظیم می نماید
ایستگاه با همت برادر عزیزمان آقای حشمتی برپا گردید.
تصاویر:

http://up.saberin72.ir/view/892234/5.jpg

http://up.saberin72.ir/view/892233/4.jpg

http://up.saberin72.ir/view/892232/3.jpg

http://up.saberin72.ir/view/892231/2.jpg

موضوع: پایگاه,
گردهمایی بسیجیان پایگاه در ماه مبارک رمضان

در ماه مبارک رمضان 1394 بنا بردستور فرماندهی محترم این پایگاه گردهمایی بسیجیان این پایگاه به صرف افطار برگزار گردید
که در این برنامه نزدیک به 300 نفر از اعضای این پایگاه حضور داشتند...

تصاویر:

http://up.saberin72.ir/view/887496/1.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887497/2.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887498/3.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887499/4.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887500/5.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887501/6.jpg

موضوع: واحد تربیتی,
محافل هفتگی دعای توسل

هر هفته سه شنبه محفل دعای توسل برگزار میگردد.

تصاویر:

http://up.saberin72.ir/view/887558/7.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887557/6.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887556/5.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887555/4.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887553/2.jpg

موضوع: واحد تربیتی,
گردش یک روزه در مجتمع تفریحی فرهنگی فجر

به مناسبت میلاد امام رضا(ع) مجموعه فرهنگی تربیتی حضرت ولی عصر برگزار کرد.
سرزمین عجایب و سالن شبیه ساز تیر اندازی برای حلقات صالحین این مسجد

تصاویر:

http://up.saberin72.ir/view/887476/9.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887475/8.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887474/7.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887473/6.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887471/4.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887470/3.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887468/1.jpg