موضوع: واحد تربیتی,
محفل هفتگی و جنگ شادی بچه های آسمانی

محفل هفتگی و جنگ شادی بچه های آسمانی مجموعه فرهنگی تربیتی حضرت ولی عصر(عج) پایگاه شهید صابرپور مسجد حاج علوان در تاریخ 94/10/3 از ساعت 17 الی21 به صرف شام برگزار گردید.
در این برنامه نزدیک به 70 نفر از بچه های آسمانی این مجموعه شرکت داشتند.
تصاویر:

http://up.saberin72.ir/view/1111697/11.jpg

http://up.saberin72.ir/view/1111698/14.jpg

http://up.saberin72.ir/view/1111699/13.jpg

http://up.saberin72.ir/view/1111696/10.jpg

http://up.saberin72.ir/view/1111694/8.jpg

http://up.saberin72.ir/view/1111693/7.jpg

http://up.saberin72.ir/view/1111692/6.jpg

http://up.saberin72.ir/view/1111691/5.jpg

http://up.saberin72.ir/view/1111690/4.jpg

http://up.saberin72.ir/view/1111689/3.jpg

http://up.saberin72.ir/view/1111688/2.jpg

http://up.saberin72.ir/view/1111701/16.jpg

http://up.saberin72.ir/view/1111700/15.jpg

ارسال یادداشت

کد امنیتی رفرش