موضوع: واحد تربیتی,
ظهری در مسجد

اردو یک روزه ظهری در مسجد برگزار گردید
در این اردو برنامه هایی از قبیل فوتسال- نماز جماعت - مارپله واقعی!! - اتاق بازی و... برگزار گردید.
تصاویر:

http://up.saberin72.ir/view/1107349/1.jpg

http://up.saberin72.ir/view/1107358/10.jpg

http://up.saberin72.ir/view/1107350/2.jpg

http://up.saberin72.ir/view/1107352/4.jpg

http://up.saberin72.ir/view/1107353/5.jpg

http://up.saberin72.ir/view/1107354/6.jpg

http://up.saberin72.ir/view/1107356/8.jpg

http://up.saberin72.ir/view/1107357/9.jpg


ارسال یادداشت

کد امنیتی رفرش