موضوع: پایگاه,
هفته بسیج گرامی باد

سلام بر بسیج ،
این كوچك های بزرگ !...
و این بزرگ های كوچك!
بسیج ، فقط كلمه ای بود، ساده وسطحی،
نوشته در قاموس ها و فرهنگنامه ها،
خفته درخاطره ها و زاویه ذهن ها .
ناگهان ...

بیانات مقام معظم رهبری امام خامنه ای درباره بسیج:

سالگرد تشکیل بسیج مستضعفان، یادآور خاطره پرشکوه مجاهداتی است که در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، زیباترین تابلوهای ایثار و فداکاری همراه با نجابت و فروتنی و توأم با شجاعت و رشادت را ترسیم کرده است. خاطره جوانمردان پاکدامن و غیوری که شیران روز و زاهدان شب بودند و صحنه نبرد ...

هفته بسیج بر بسیجیان دلاور و غیرتمند جمهوری اسلامی و بسیجیان این پایگاه و مقام معظم رهبری گرامی باد

ارسال یادداشت

کد امنیتی رفرش