موضوع: هیئت,
ماشین نویسی

هیئت عزاداران سیدالشهدا مسجد حاج علوان در شب تاسوعای محرم1394 تصمیم به ایستگاه ماشین نویسی در خیابان شهید عظیم می نماید
ایستگاه با همت برادر عزیزمان آقای حشمتی برپا گردید.
تصاویر:

http://up.saberin72.ir/view/892234/5.jpg

http://up.saberin72.ir/view/892233/4.jpg

http://up.saberin72.ir/view/892232/3.jpg

http://up.saberin72.ir/view/892231/2.jpg

ارسال یادداشت

کد امنیتی رفرش