موضوع: پایگاه,
گردهمایی بسیجیان پایگاه در ماه مبارک رمضان

در ماه مبارک رمضان 1394 بنا بردستور فرماندهی محترم این پایگاه گردهمایی بسیجیان این پایگاه به صرف افطار برگزار گردید
که در این برنامه نزدیک به 300 نفر از اعضای این پایگاه حضور داشتند...

تصاویر:

http://up.saberin72.ir/view/887496/1.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887497/2.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887498/3.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887499/4.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887500/5.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887501/6.jpg

ارسال یادداشت

کد امنیتی رفرش