موضوع: واحد تربیتی,
اردو یک روزه (مجتمع ورزشی فرهنگی جهان آرا) تابستان 1394

اردو یک روزه در مجتمع فرهنگی ورزشی جهان آرا برگزار گردید
در این اردو برنامه هایی از قبیل فوتبال- استخر - تیراندازی - فوتبال دستی انسانی و... برگزار گردید.
تصاویر:

http://up.saberin72.ir/view/887450/9.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887449/8.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887448/7.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887447/6.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887445/4.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887444/3.jpg

http://up.saberin72.ir/view/887451/10.jpg

ارسال یادداشت

کد امنیتی رفرش