موضوع: پایگاه,
تماشای فیلم شیار 143 در سینما

پایگاه شهید صابرپور در نظر دارد برای اعضای پایگاه شهید صابرپور - مسجد حاج علوان به همراه خانواده آنها برنامه تماشای فیلم شیار 143 را برگزار نماید.
بهای بلیط  به صورت نیم بها: 2000 تومان
روز جمعه 93/9/28 ساعت 10 صبح سینما اکسین
خیابان 30 متری نبش کافی
جهت تهیه بلیط تا پنج شنبه 93/9/27 به برادر عابدین مطلق مراجعه نمایید.

ارسال یادداشت

کد امنیتی رفرش