موضوع: واحد تربیتی,
گردش صبحگاهی

مجموعه فرهنگی تربیتی حضرت ولی عصر(عج) در زمستان 1393 برنامه گردش صبحگاهی را ویژه اعضای حلقه صالحین این مسجد در پارک ساحلی و زمین چمن مصنوعی  برگزار نمود.
این برنامه با حضور 40 نفر از نوجوانان این مسجد برگزار شد که برنامه های این گردش از قبیل : صبحانه دستجمعی، فوتبال، وسطی و...بودند.
تصاویر گردش:

http://up.saberin72.ir/view/20584/1.jpg

http://up.saberin72.ir/view/20585/2.jpg

http://up.saberin72.ir/view/20586/3.jpg

http://up.saberin72.ir/view/20587/4.jpg

http://up.saberin72.ir/view/20590/7.jpg

http://up.saberin72.ir/view/20591/8.jpg